Årsmøte i Eidsvoll Turlag

Fra Kom Deg UT dagen
Fra Kom Deg UT dagen Foto: Eidsvoll Turlag

Velkommen til årsmøte den 04.04 kl 19.00. I år har vi også fått med oss turgruppa "tversoglangs" som forteller om sine opplevelser.

Årsmøte 2016

4.april, kl 19.00.  

Gladbakk Aktivitetssenter, Gladbakkvegen 54, 2070 Råholt

           Årsmøtet starter med fortellinger og bilder fra turgruppa «tversoglangs» sine opplevelser i nære og litt fjernere strøk.

Deretter er det gjennomgang av årsmøtesaker.

Dagsorden

1 : Godkjenning av innkalling og saksliste

2: Valg av møteleder, referent og tellekorps

3: Årsmelding

4: Regnskap

5: Valg av styre og valgkomité

6: Innkommende saker  

Saker til årsmøtet må være innkommet innen 30.03. eidsvollturlag@dntoslo.no

God bevertning!

Velkommen!