Frivillig i eidsvoll turlag

Alt vi gjør er basert på at noen bidrar med sin kunnskap og innsats. Du har kanskje noen ideer, kjenner bygda godt eller ønsker å bidra med din PC kunnskap? Vi trenge mange slags folk til å drive turlaget. Ta kontakt med oss i styret, så kan vi snakkes om oppgaver.

Bli turleder

Vil du lede turer i ditt nærmiljø? Bli turleder. Som turleder får du anledning til å være med å spre turglede og opplevelser til andre. Vi arrangerer kurs for deg som vil være turleder. Ta kontakt med Eidsvoll Turlag i styret hvis du ønsker å bidra som turleder.

Stier og ruter

Vil du være med å merke og rydde stier? Vi er nylig kommet i  gang med stiarbeidet. Foreløpig har vi tatt ansvar for stien på Finnkollen, og vil etter hvert utvide området. Ta kontakt med Anne Dalhum i styret hvis du vil være med i stigruppa vår.

Barnas Turlag

Det viktigste med Barnas Turlag er å få til gode opplegg som barna og de voksne trives med. Det trenger ikke være så langt å gå, men gjerne til et spennende sted.

Ta kontakt med Marita Vangstein om du vil engasjere deg i Barnas Turlag Eidsvoll.