Styret

Navn Rolle
Torbjørn Sæther Sti ansvarlig Finnkollen
Hans Martin Dahlum Styremedlem
Gro Wuttudal Kjøren Styreleder
Anne Dahlum  Sti ansvarlig Rondanestien
Annelin Ottesen Kasserer
Rune Kjøren Leder Kajakk gruppa