Styret

Navn Rolle
Torbjørn Sæther Sti ansvarlig Finnkollen
Hans Martin Dahlum Styremedlem
Gro Wuttudal Kjøren Styreleder
Anne Dahlum  Sti ansvarlig Rondanestien
Annelin Ottesen Kasserer
Rune Kjøren Leder Kajakk gruppa
Louise Lavoll Styremedlem
Espen Ustad Styremedlem
Aleksandar Sremac Varamedlem
Odd Arne Edvardsen Varamedlem